Μία Πόλη Μαγική !!

Μόλις λίγα μέτρα από το

Ανοικτό μας Γήπεδο υπάρχει

"Μία πόλη Μαγική" !!


Ανακαλύψτε τη !!