ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ» καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 16.00, στα γραφεία του Σωματείου στο ανοιχτό γήπεδο επί της Ακτής Θεμιστοκλέους 130, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού του Σωματείου και την προσαρμογή αυτού στον Αθλητικό νόμο.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 18.30 στον ίδιο τόπο και με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση θα πρέπει τα μέλη να καταβάλουν τη συνδρομή του έτους 2022.

Κατά την Γενική Συνέλευση θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα. Παράκληση προς τα μέλη για την πιστή συμμόρφωσή τους.


Πειραιάς, 7 Μαΐου 2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Μακρυγιάννης Γιώργος Κωνσταντίνου

Last Updated on Monday, 09 May 2022 19:00